NÕMME JAZZ
 
  Avaleht     FESTIVAL 2013     KONKURSS 2013     Arhiiv     Toetajad     E-kaart     Admin     Muusikateenus     Kontakt  
  KONKURSS 2013
  »  osalejad
  »  bänd
  »  ˛ürii
  »  partnerid
  »  toetajad
  »  reeglid
  »  proovid
  »  Press
  »  Finaali järjekord


reeglid


 

 

NÕMME JAZZ

RAHVUSVAHELINE NOORTEKONKURSS „JAZZARTIST 2013“

 

3 - 4 mai 2013

Tallinnas

 

 

VÕISTLUS

Nõmme Jazzi Noorte Jazzartistide Konkurssi on korraldatud aastast 2001, et noored professionaalsed muusikud saaksid rahvusvahelist tähelepanu ja võimalusi esineda tunnustatud välisfestivalidel.

Võistluse eesmärgiks on võimaldada noorele muusikule algus rahvusvahelises karjääris kui ka arendada artistlikku külge ning rahvusvahelisi suhteid teiste muusikutega.

Rahvusvahelise ˛ürii liikmeteks on partnerfestivalide esindajad.

 

2013 aasta võistluse kategooriad on: laul ja bass

Instrumendi kategoorias on igal aastal erinev instrument.

Osalevad maad on piiratud järgnevalt: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, Venemaa, Türgi, Rumeenia.

Osalejate vanus on võistluste toimumise ajal 18 – 35 aastat.

 

 

KANDIDEERIMINE EELVOORUS

Eesti osalejatele toimub avalik eelvoor veebrusris G. Otsa nim. Muusikakoolis 21. märtsl kell 19.00.

Eesti eelvoorule eelvalikut ei toimu (v.a. erijuhul kui laekub oodatust rohkem avaldusi).

Eelvoorus osalenuid EI LOETA Nõmme Jazzi konkursil osalenute hulka.

Eelmiste Nõmme Jazzi eelnevate konkusside 1. kohtade võitjad ei saa uuesti osaleda. Võistlusel ei saa osaleda rohkem kui 3 korda.

 

Hindamise kriteeriumiteks on: kõrge tehniline ja artistlik tase, interpretatsioon, isikupära.

 

Konkursi Eesti eelvoorus osalemiseks tuleb hiljemalt 15. märtsiks 2013 esitada taotlus järgneva infoga:

Nimi

Sünnikuupäev

Kontaktandmed (tel. ja e-post)

Artisti CV (muusikalised õpingud, ansamblites osalemine, esinemised jm.)

Võistuse kategooria

Esiatavad lood (2 lugu; pealkri, autor)

Saateasambli instrumetide koosseis (kuni5)
Info saata: nommejazz (ät) gmail. com

 

 

EELVOORU TINGIMUSED                                            

Esitada tuleb 2 lugu vabal valikul.

Esinemise pikkus on max 6 min.

Osalejad kasutavad oma saateansamblit / saatjat. Fonogramme ei või kasutada.

Lõppvõistlusele valib edasipääsejad ˛ürii.

Soovitus: Võistleja esitlegu võimalikult palju isennast. Teiste ansambliliikmete soolod ei oma otsuste langetamisel kaalu.

 

Eesti eelvoorus osalemistasu ei ole.

(Rahvusvahelisele konkursile pääsenutel tuleb tasuda osavõtumaks vt. allpool)

 

 

RAHVUSVAHELINE KONKURSS

Lõppvõistlusel osalejad teatatakse Nõmme Jazzi kodulehel ning vastav info saadetakse ka osalejatele.

Nõmme Jazzil on õigus kusuda omal valikul kandidaate lõppvõistlusele osalema ilma eelvooru läbimata!

Lõppvõistlusele pääsenutel tuleb Nõmme Jazzile saata 25. märtsiks.

· Kõrge kvaliteediga portreepilt (st. lähivõte; resolutsioon 300 dpi või suurus vähemalt 400 – 500 mb,JPG)

· Osalemistasu

· Nõudmisel saata isikuttõendava dokumendi koopia (kus on näha sünniaeg)

 

Kõik materjalid võib saata e-postiga.

 

RV poolfinaali osalemistasu on Eesti võistlejatele 20 eur (mida ei tagastata). Panga ülekande rekvisiidid teatatakse personaalselt e-posti teel.

 

NB! Dokumentide ja osalemistasu mittetähtaegsel laekumisel võidakse osaleja lõppvõistluselt välja arvata.

 

Soovitus! Kasulik on juba eelnevalt teha valmis portreefoto. Seda läheb enda esitlemisel artistina vaja ka teie teistel esinemistel.

 

 

AUHINNAD

Välja antakse I, II, III koht ˛ürii hindamise alusel mõlemas kategoorias eraldi ning publiku lemmiku tiitel. Festivalide esinemised ei sõltu koha tulemustest, vaid otsustatakse festvalide esindajate poolt.

 

Võistluse auhinadeks on esinemiskutsed järgnevatele festivalidele: Pori Jazz, Turku Jazz, Kaunas Jazz, Rigas Ritmi, Jazzkaar, Juu Jääb; ning "Nardis Jazz Club" Türgis.

 

* Kõik auhinnaesinemistega seotud kohustused täidab auhinnasaaja kutsunud festival.

 

 

EEL stipendium Eesti muusikule loominguliseks täiendõppeks – 300 eurot

 

EEL stipendiumi tingimused:
1. Stipendiumi väljamaksmiseks peab stipendiumi taotleja sõlmima liikmelepingu ja esitama EEL-ile stipendiumitaotluse (http://www.eel.ee/img/Stipendiumitaotlus.pdf).
2. Stipendiumitaotluse eesmärgiks peab olema loometegevusega seotud täiendõppe;
3. Stipendiumitaotluse rahuldamisel sõlmitakse stipendiumi saajaga leping, peale projekti teostumist peab stipendiumi saaja esitama EEL-ile vormikohase aruande.

  

 

Repertuaar

Poolfinaal - 2 vabalt valitud lugu (soovitavalt erineva iseloomuga), esinemise pikkus max 10 min.

Finaal – poolfinaalist erinevad lood, esinemise pikkus max 12 min.

Osalejad peavad ette valmistama bändi jaoks professionaalsed noodid, mis on esitatavas helistikus ja selge vormiga (4 eksemplari), kus on kirjas pealkiri ja loo autorid (ka teksti autor) ja nõudmise korral saatma need eelnevalt korraldajale.

 

 

Saateansambel

Võistlejaid saadab kvartett Siim Aimla juhtimisel. Fonogramme ja oma saatjaid ei või kasutada (v.a. kui laulja saadab end ise instrumendil 1 loos).

 

 

Võistluse kuupäevad

N. 2. mai– proovid

R. 3. mai – proovid ja poolfinaal

L. 4.mai – proovid ja finaal + jamsession

 

Soovitus: Võtke konkursil osalemist täie tõsiduse ja pühendumisega. Palume teil võisluse ajaks mitte võtta teisi esinemisi ja kohustusi.See mõjutab olulselt teie esinemisvõimekust ja seega tulemust. Samuti ei pruugi osutuda võimalikuks leida just teile sobivat aega proovideks.

 

Võistluse toimumiskoht

Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2, Tallinn 11612

 

 

Kohustused ja õigused

Võistlejatelt oodatakse avatust meedia intervjuudele seoses konkursiga.

Korraldajal on õigus diskvalifitseerida võistleja, kes ei pea kinni võistluse eeskirjadest või käitub sobimatult.

Korraldajale kuuluvad kõik õigused konkursi audio ja video salvestustele, raadioülekannetele ja fotodele.

 

· Finaalis osaleja kohustub esinema jamsessionil vähemalt 1 looga.

 

 

Võistluse korraldaja

MTÜ Nõmme Jazz, Salve 2a, Tallinn 11612

www.nommejazz.ee

PS! Konkursi infovahetuseks materjalide saatmiseks palume kasutada postkasti: nommejazz (ät) gmail. com

 

 NÕMME JAZZ 2019 - Gsm: +372 5145 745